• ceremonia herbaty
    Umysł

    Ceremonia picia herbaty a sztuka życia

    Her­ba­ta by­ła po­cząt­ko­wo uważana za lekarstwo, a do­pie­ro z czasem stała się powszechnym i popularnym napojem. W VIII wie­ku w Chi­nach picie herbaty było jedną z towarzyskich rozrywek. W XV stu­le­ciu Ja­po­nia podniosła jej rangę, two­rząc her­ba­te­izm, będący swego rodzaju…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error: Content is protected !!